מחשבון משקל עבודה

משקל עבודה (ק"ג)
חזרות (1-10)
אימון אינטנסיבי - 80-100%RM
אימון בינוני - 40-80%RM
אימון רגוע - 10-40%RM
משקל מקסימלי 
סט מומלץ
80% 85% 90% 95% 100%
45% 50% 60% 70% 75%
10% 20% 30% 35% 40%